Nieuws

Categorieën

Teerdag

Jan 23, 2019
Afgelopen zaterdag 19 januari werd de teeravond gehouden in ’t Gildebergske. Bij binnenkomst kregen alle leden en genodigden koffie of thee met een kleine chocolade bol erbij.

Na de officiële opening door hoofdman Johnnie was er de huldiging van Maarten Hoefs, en Frans Vogels die 40 jaar lid van onze vereniging zijn.

Maarten en Frans kregen een tinnen bord en een bos bloemen voor hun vrouwen Jacqueline en Tiny.

Vervolgens werden Jan van Grunsven en Bert Hoefs naar voren geroepen om voor hun 60 jaar lidmaatschap. Diverse familieleden van Jan en Bert waren voor de huldiging uitgenodigd om de teeravond mee op te luisteren. Beide kregen een mooi onderschild aan hun schild tgv 50 jaar gildelid toegevoegd.

Daarna werd Paul Heerkens gehuldigd die inmiddels 25 jaar lid is, hij is vendelier en druk betrokken bij het schieten met kruisboog en geweer.

Al laatste werd de ‘gildebroeder van het jaar’ bekend gemaakt. Dit jaar was de titel voor Eric vdHeuvel. Hij stuurt de barcommissie aan, heeft Keezbordenspel toernooi mede opgezet met Toine van Asseldonk en is een verdienstelijk bestuurslid die ook het perslucht schieten bij ons gilde geïntroduceerd heeft.

Na al de huldigingen werd de avond verder muzikaal opgeluisterd door zangeres  en kon er gedanst worden.

De drankvoorziening met tussentijds enkele warme hapjes was wederom in handen van enkele bereidwillige gildenbroeders van het gilde uit Dinther.

Na middernacht  werd de tapkraan dichtgezet en gingen de laatste gildebroeders en –zusters huiswaarts.

Jan 17, 2019
Afgelopen zondag 13 januari was er in het teken van deze traditionele teerdag een Heilige Mis in de Lambertuskerk te Vorstenbosch. Op een natte morgen ging de gildestoet in optocht van het clubhuis naar de kerk. Tijdens deze Heilige Mis werden de overleden leden herdacht.

Tevens werden in deze viering 4 leden ingevendeld, te weten: Jolanda Steenbakkers, Daan vdBroek, Nomi en Liam Heerkens.

Na afloop van de mis was er op ’t Gildebergske voor alle aanwezigen in de kerk samen met de leden een kopje koffie met lekkere snee cake erbij

Aanstaande zaterdag is de teeravond van het gilde in eigen clubhuis en worden de jubilarissen 25 lid: Paul Heerkens, 40 lid: Maarten Hoefs, Frans Vogels en Theo vdBerg en 60 jaar lid ( Jan van Grunsven en Bert Hoefs in het zonnetje gezet.

Jan 23, 2018
Half januari heeft het Gilde St. Antonius Abt te Vorstenbosch haar jaarlijkse teerdag gehouden.

Op zaterdag 20 januari werd de teeravond gehouden in ’t Gildebergske.

Bij binnenkomst kregen alle leden en genodigden koffie of thee met een kleine chocolade bol erbij.

Na de officiële opening door hoofdman Johnnie was er de huldiging van Maarten Ketelaars die 40 jaar lid van onze vereniging is. Speciaal voor hem was een delegatie van het Kring Maasland kring bestuur gekomen met 3 personen. Voorzitter Jurgen Swinkels, oud gediende Ton de Teuling en kersvers overheidslid Simone van de Wijgert. Er waren mooie woorden van de hoofdman van Kring Maasland. En vooral dat hij Maarten wel kende van de activiteiten bij ons gilde dat Maarten dan vaak achter de bar te vinden is.

Maarten kreeg een kringonderscheiding in zilver met bijbehorende oorkonde namens Kring Maasland en van eigen gilde was er een tinnen bord en een bos bloemen voor zijn vrouw Ria.

Vervolgens werd Jan van den Broek en Betsie naar voren geroepen om voor zijn 50 jaar lidmaatschap nogmaals zijn activiteiten voor het gilde van laatste 50 jaar te mogen horen, nu de stem van hoofdman Johnnie iets beter was. Diverse familieleden van Jan en Betsie waren voor de huldiging uitgenodigd.

Dan was er het 60 jaar lidmaatschap van Gerrit Nooijen. Hij kreeg een onderschild bij zijn schild dat hij ter ere van 50 jaar lidmaatschap had ontvangen. Gerrit is niet een persoon die op de voorgrond treed, maar we diverse dingen voor het gilde betekend heeft. Zo heeft hij toen hij gildekoning was een schaal en kan voor handenwassing van de nieuwe Gildekoning en een geborduurde handdoek geschonken. Zijn kinderen waren uitgenodigd om samen met het gilde dit heugelijk feit te vieren.

Daarna werd de ‘gildebroeder van het jaar’ bekend gemaakt. Dit jaar was de titel voor alle vrouwen van de gildeleden, die toch elke keer weer hun partner de ruimte geven om naar het gilde te gaan. Daarnaast zijn er ook veel vrouwen die belangeloos het gilde helpen tijdens evenemten. De vrouwen kregen allemaal een roos, aangezien het niet praktisch is om de schild door ieder van hen het jaar door te laten dragen. Het schild krijgt nu dus een jaar rust in de vitrine kast.

Na de huldigingen werden alle aanwezigen in 10 teams verdeeld en was er een heuse gildekwis. Er werd driftig naar de juiste antwoorden gezocht, berekend of gegokt. Het team dat de meeste goede antwoorden had bestond uit Sel Somers, Ine vdHeuvel, Gerrit Nooijen, Theo vdHeijden en Bert vdWetering.

Na al de huldigingen werd de avond verder muzikaal opgeluisterd door Johnnie met zijn discotheek en kon er gedanst worden.

De drankvoorziening met tussentijds enkele warme hapjes was wederom in handen van enkele bereidwillige gildenbroeders van het gilde uit Dinther.

Na middernacht  werd de tapkraan dichtgezet en gingen de laatste gildebroeders en –zusters huiswaarts.

 

Jan 23, 2017
Op zondag 22 januari was er in het teken de patroonheilige Sint Antonius Abt viering van een Heilige Mis in de Lambertuskerk te Vorstenbosch. Op een frisse morgen ging het gilde in optocht van het clubhuis naar de kerk. Tijdens deze Heilige Mis werden de twee overleden leden herdacht, in bijzonder Antoon van Roosmalen en oud gildeheer Ruud Dekkers die in het jaar 2016 overleden zijn. Tevens werden in deze viering 3 nieuwe leden ingevendeld, te weten Suze van der Heijden, Charlotte Somers en Peter van Kessel. Na afloop van de mis werden alle aanwezigen in de kerk samen met de leden uitgenodigd voor een kopje koffie met krentebrood in clubhuis t Gildebergske. Kort na aankomst kregen alle aanwezigen nog lekkere warme worstenbroodjes aangeboden door ingevendelde lid Peter van Kessel. Hiermee werd de teerdag afgesloten.
Jan 16, 2017
Afgelopen zaterdag (14 januari) werd ons jaarlijkse teerdag gehouden in ’t Gildebergske. Tijdens deze avond is ere-hoofdman Jan van Grunsven bevorderd tot groot-lint in de Nobele Orde van de Papagay. Toon Vorstenbosch kreeg een medaille van verdienste. Daarnaast werd Marc Somers uitgeroepen tot Gildebroeder van het jaar en kregen Peter v.d. Sanden, Toon Aarts en Frans Geenen een zilveren speeld voor een 25 jarige lidmaatschap. Andriaan van der Heijden werd op deze avond gehuldigd voor zijn 60 jarig lidmaatschap.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookiebeleid pagina. Deze melding niet meer tonen.