Huisregelement

Als bezoeker van onze accommodatie en/of activiteiten op het terrein van het Gilde St. Antonius Abt Vorstenbosch, ben je hartelijk welkom, alleen vragen wij je te gedragen als gast en respect te hebben voor ons reglement en andermans eigendommen. Door het bezoeken van onze accommodatie en/of activiteit dat hier plaats vindt ga je akkoord met onderstaande bezoekers reglement en wordt je geacht deze op te volgen. Onze accommodatie en omliggend terrein zal hieronder aangeduid worden met ’t Gildebergske. 

Bij overtreding van deze huisregels kan onmiddellijk toegang tot het terrein ontzegt worden en/of uitzetting van het terrein volgen. Of indien nodig wordt de politie gealarmeerd.

© Auteursrecht -2023