Home

jun 29, 2022

Afgelopen zondag was het eindelijke zover. Wij konden weer deelnemen aan een gildedag. Samen met een 30-tal andere gilden waren wij afgereisd naar Gemert. Daar namen wij deel aan de vrije gilde dag van Sint Antonius en Sint Sebastianus gilde te Gemert. Ook wel bekend als de Groene Schut. Zij organiseerde deze gilde dag i.v.m. hun 750 jarige bestaan.

Slangendefile Gemert 26-6-2022

De dag begon met een optocht door het mooie, maar vooral ook drukke centrum van Gemert. Na de optocht volgde de massale opmars en werd de gilde dag officieel geopend. Deze officiële plechtigheid werd uiteindelijk afgesloten met een slangen defilé. Ons gilde nam deel aan diverse wedstrijden waaronder trommen, bazuinblazen, jeu des boules en kruisboogschieten. 

Op deze gildedag hebben onze leden de volgende prijzen mee naar huis mogen nemen:

  • 1e prijs Gildetrom klasse A, Jelle van de Wetering
  • 1e prijs Gildetrom klasse U, Maarten Hoefs
  • 1e prijs Bazuinblazen Groep, Maarten van der Pas, Bert van de Wetering, Maarten van Berkel, Nathalie van Zoggel, Wilbert van Lankveld
  • 1e prijs Jeu de Boules, Theo van der Heijden, Lambert van der Wijst, Cor Geenen
  • 3e plaats na afkampen Kruisboog Peter van den Broek.

 

 

jun 27, 2022

Dit jaar had het koningsschieten een speciaal tintje. Voor de laatste maal werd het vrijen van de schutsboom voorafgegaan door vaandrig Adriaan van de Heijden. Sinds 1972 droeg hij met trots het vaandel. Tijdens de laatste ledenvergadering is hij verkozen tot erelid. Deze titel mocht hij tijdens het koningsschieten in ontvangst nemen. Dit ontvang hij in de vorm van een schild die bij hem opgespeld werd. Tevens ontving hij een speciaal zilveren schild in de vorm van ons gildevaandel.  

Adriaan vdHeijden 50 jaar Vaandrig

 

 

 

mei 31, 2022

Traditiegetrouw vindt iedere jaar op de zaterdag na Hemelvaartsdag bij ons het Gildekoningschieten plaats. De gildebroeder of zuster die het laatste stukje vogel naar beneden schiet mag zich voor één jaar gildekoning noemen. Als gildekoning heb je de hoogste een na hoogste titel binnen het gilde. Dit jaar was het Bert v.d. Wetering die het laatste stukje vogel van de boom af schoot. 

 

 

nov 13, 2021

Dat ze prijzenzilver gewonnen hadden wisten onze tamboers al. Maar voor een officiële overhandiging moesten ze nog wachten. Door de COVID-19-pandemie was het niet zeker of er dit jaar een VTBS toernooi gehouden ging worden. Met die onzekerheid had het gilde Sint Servatius gilde uit Lieshout besloten op pas achter de zilveren schildjes te maken.  Vandaag was het dan eindelijk zover. De hoofdman en Gildekoning van het Sint Servatius gilde waren naar Vorstenbosch gekomen om de prijzen officieel te overhandigen. Maarten Hoefs mocht de eerste prijs voor het trommen in de klasse Uitmuntend in ontvangst nemen. De tweede prijs in die zelfde klasse was voor Maarten Derks. De de tromklasse A was Mieke v.d. Heijden die met de eerste prijs naar huis ging. 

Eerste prijs Maarten Hoefs trommen klasse UEerste prijs Mieke vd Heijden trommen klasse ATweede prijs Maarten Derks trommen klasse U

 

 

 

© Auteursrecht -2022