Regelement Jeu des Boules

Spelregels voor het spelen van het spel Jeu de boules.

  1. Iedereen gooit met de ballen die door het organiserende gilde ter beschikking gesteld worden.
  2. Hieronder wordt onder 'spel' verstaan: door ieder team 6 ballen werpen. Ieder teamlid dient 2 ballen te gooien. Een 'wedstrijd' eindigt als het winnende team 13 punten behaald heeft.
  3. Het butje dient tussen de 6 en 10 meter weggeworpen te worden. De afstand tot de zijlijn is minimaal 50 cm.
  4. Als het butje tijdens het spel tegen het lint komt, moet het spel opnieuw beginnen.
  5. Als de eerst gegooide bal van een team buiten de baan ligt, moet alsnog de tegenpartij een eerste bal werpen.
  6. Elke bal die de baanafscheiding (lijn op grasbaan of balk in grindbak) raakt telt niet meer mee in dat spel.
  7. Ballen dienen geworpen te worden vanaf het middelpunt van de voorlijn.
  8. Als tijdens een spel de afstand van de beste bal even groot is als de beste bal van de tegenpartij, dan wordt gekeken naar de tweede beste bal.
  9. Als alle ballen geworpen zijn en de  beste bal ligt even ver van het butje als de beste bal van de tegenpartij, worden er geen punten geteld. Het spel wordt dan opnieuw gespeeld.
  10. De bal mag gerold worden, hoeft niet eerst 3 meter weg geworpen te worden. De voeten mogen los van de grond komen bij het gooien.
© Auteursrecht -2023