Nieuws

May 13, 2024

Jelle v.d. Wetering Gildekoning


Afgelopen zaterdag schoten wij van het Gilde Sint Antonius abt uit Vorstenbosch weer om de titel Gildekoning. Zo'n 19 gildebroeders en zusters streden om deze eervolle titel. Jelle van de Wetering loste in de 9de ronde het verlossende schot en mag zich de komende jaar Gildekoning van ons gilde noemen. gildekoning Jelle v.d. Wetering gilde Vorstenbosch

Categorie: Gildekoningschieten
Ingezonden door: M.Derks

Zaterdag 11 mei Koningschieten in Vorstenbosch

Een veertigtal personen gingen bij Oud-koning Eric van den Heuvel op bezoek.

Ze brachten hem een vendelhulde en na koffie met wafel en borreltje werd de terugweg naar gildehuis ondernomen.

Teruggekomen op ’t Gildebergske werd de koningsvogel gepresenteerd en uitvoerig geïnspecteerd door alle leden.

De 19 deelnemende schutters werden ingedeeld voor schietvolgorde, via loting.

 

Er was een lunch verzorgd door de barcommissie, bestaande uit soep met belegde broodjes en traditionele roggebrood met zult die door enkele vrouwen waren gesmeerd.

Aan de lunch mochten gildeleden, vrienden en genodigden met partners deelnemen.

 

Na de lunch werd het nieuwe keizerschild, ontworpen door Jan van Grunsven en Paul Heerkens, getoond en aangeboden aan onze Keizer Bert vdWetering.

 

Het vrijen van de schutsboom werd gedaan door vaandrig Cor Geenen, met tamboer Maarten Derks en ook oud-koning Eric van den Heuvel en Keizer Bert van de Wetering.

De opening schoten werden gelost door scheidend gildekoning Eric, Beschermheer Ronnie van Grunsven en Keizer Bert.

 

Het was nu de beurt aan Eric om zijn laatste plicht als koning te voldoen, voordat hij van zijn koningsvogel en schildenvest ontdaan zou worden.

 

Hij heeft een schild laten maken in de dezelfde vorm als het schild van zijn eerdere koningsschap. Deze keer heeft hij zijn overleden vrouw Ine en zijn kleindochter Elin met ertussenin de hoofdmanstok op het schild weergegeven.

 

Jelle van de Wetering was in de 9e ronde na 156 schoten de gelukkige die de titel Gildekoning met bijbehorend koningsvogel in bezit kreeg.

 

De installatie en vendelhulde werd later op ‘t Gildebergske uitgevoerd.

 

Hierna werd er nog druk gepraat onder een natje en een droogje tot de klok van 5 uur en werd alles opgeruimd vooraleer iedereen huiswaarts ging.

© Auteursrecht -2024